top of page

Crossing

 

Een tentoonstelling met documenten over en werken van Cel Crabeels, Luc Deleu, Jan Dries, Dan Graham, Yoshitomo Nara en Luc Tuymans in een installatie van Hans Wuyts. 

En een publicatie met kunstenaarsbijdragen van Guillaume Bijl, Wim Catrysse, Jos de Gruyter & Harald Thys, Christoph Fink, Kati Heck, Ludo Mich, Ria Pacquée, Koen Theys, Mitja Tušek, Els Vanden Meersch, Anne-Mie Van Kerckhoven, Gert Verhoeven, Kris Vleeschouwer, Leon Vranken en Hans Wuyts. 

Concept: Ulrike Lindmayr, Jeroen Boomgaard en Hans Wuyts

Met de tentoonstelling en de publicatie Crossing wil het Middelheimmuseum haar eigenheid belichten binnen de overkoepelende werking van Contemporary Art Heritage Flanders (CAFH), het samenwerkingsverband tussen de vier musea in Vlaanderen, die een collectie van hedendaagse kunst beheren (MU.Zee, M HKA, S.M.A.K. en het Middelheimmuseum). Daarvoor heeft het Middelheimmuseum aan LLS 387 de opdracht gegeven een project te ontwikkelen, dat focust op haar specifieke eigenheid, namelijk de wisselwerking van de publieke ruimte van de stad Antwerpen en het museum: Hoe verhouden zich kunstwerken in de publieke ruimte van de Stad Antwerpen tot de museumcollectie en tot welke resultaten leidt deze wisselwerking in de praktijk? Welke mogelijkheden openen zich door dit onderzoek naar de toekomst toe? 
Het in vraag stellen van de huidige plaats van elk kunstwerk - of het nu in het Middelheimmuseum staat of in het openbaar domein van Antwerpen - en een ermee verbonden discours over de artistieke en contextuele kwaliteiten van een kunstwerk, houden het kunstwerk in leven en maken het opnieuw zichtbaar. 

De publicatie staat in het teken van mogelijke en denkbeeldige verplaatsingen.
Jeroen Boomgaard buigt zich in zijn bijdrage 'Het rijk der mogelijkheden' over plausibele (en gewenste) bewegingen tussen museum en stad. Wat de denkbeeldige wisselwerking betreft, vroegen we aan vijftien kunstenaars om een antwoord te formuleren op de eenvoudige vraag:
'Welk beeld uit de stad Antwerpen zou je willen naar het Middelheimmuseum brengen en andersom; welke sculptuur uit het museum zou beter naar de stad verhuizen?' Hun antwoorden zijn in de publicatie opgenomen. 

De tentoonstelling daarentegen concentreert zich op de hierboven aangehaalde aspecten van de wisselwerking tussen museum en publieke ruimte in de praktijk en voert één verplaatsing effectief uit: het standbeeld de 'Franse Furie' van Georges Geefs uit het jaar 1885 verhuist voor de tentoonstelling van het openluchtdepot in het Middelheimmuseum naar LLS 387.  

Tekst voor de opening van "Crossing" door LLS 387 

bottom of page